Inleiding

Onder methodisch werken verstaat men het gestructureerde gebruik van educatie 'volgens de regels van het vak'.

                                 

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert een algemeen-werkzame methodiek, u bent pragmatisch
  2. U vervult educatieve doelen
  3. U maakt gebruik van didactische vaardigheden
  4. U gebruikt didactische technieken
  5. U maakt gebruik van leermiddelen.