Inleiding

Onder methodisch werken verstaat men het gebruik van educatie 'volgens de regels van het vak'.

                                 

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert een algemeen-werkzame methodiek, u bent pragmatisch
  2. U gebruikt specifiek didactische werkvormen
  3. U versterkt uw educatie met coaching en intervisie ter ondersteuning
  4. U maakt gebruik van instrumenten en didactische hulpmiddelen
  5. U combineert diverse bouwstenen tot leerroutes en leerlandschappen.