Inleiding methode

Onder methodisch werken verstaat men hier een systematische, weldoordachte aanpak van educatie om een bepaald doel te bereiken.

                                 

                                    © Copyright Stichting SURVUZ, 2021; usm-portal.com

Hoe doe ik dat? 

  1. U baseert zich op een onderliggende denkwijze
  2. U baseert zich op een educatieve modelleringswijze
  3. U gebruikt een educatieve werkwijze
  4. U gebruikt een educatieve beheerwijze
  5. U gebruikt een educatieve ondersteuningswijze.

Meer weten? Zie ELO-Educatie

Nog meer weten? Zie ELO-Methodiek: Inleiding methode