Inleiding methode

Onder methodisch werken verstaat men het gestructureerde gebruik van educatie 'volgens de regels van het vak'.

                                 

Hoe doe ik dat?

  1. U vertaalt modellen en theorieen in actie- en stappenplannen
  2. U gebruikt specifiek-educatieve werkvormen
  3. U maakt gebruik van didactische vaardigheden
  4. U gebruikt didactische technieken
  5. U maakt gebruik van instrumenten en andere hulpmiddelen. U gebruikt leermiddelen.

Meer weten? Zie ELO-Educatie