Welkom in de ELO-Educatie!

Educatie is het uitwisselen van kennis om zelfredzaamheid, psychologisch welbevinden en sociale participatie te bevorderen. 

     

             Voor vergroting: Mindmap                              Zie ook: Kennisintegratie en -differentiatie

Hoe doe/bedenk ik dat?

A. U verdiept zich in de onderwijskunde

B. U werkt gestructureerd en methodisch

C. U vervult de specialistische rol van opleider

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

E. U bouwt uw eigen opleidingsroutes met studiemodules.