Welkom in de ELO-Educatie!

Educatie is het uitwisselen van kennis om zelfredzaamheid, psychologisch welbevinden en sociale participatie te bevorderen. Educatie omvat hier opvoeding, vorming, onderwijs, opleiding en andere vormen van leren die bijdragen aan persoonlijke en vooral professionele ontwikkeling.

                                                                   

                                                                Voor vergroting: Mindmap

Hoe doe/bedenk ik dat?

A. U verdiept zich in wat u moet weten zoals de uitgangspunten, begrippenkaders en historie van educatie als vakgebied. U bestudeert de onderwijskunde

B. U maakt gestructureerd gebruik van educatieve werkvormen. U werkt methodisch

C. U werkt strategisch en vervult de specialistische rol van opleider

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

E. U volgt of bouwt uw eigen opleiding met behulp van studiemodules.