2.4.6.5 Zelfstandigheid

Een leerarrangement is zelfstandig leren en dat vereist nogal wat van leerlingen zoals:

  1. Zelf werken; bij zelf werken staan leerdoelen vast en zijn bepaald door de docent of de methode. Veelal werken leerlingen aan korte gesloten opdrachten. Het gaat daarbij om het leren van kennis of vaardigheden. De docent of de methode bepaalt de inhoud, waar de leerlingen de opdrachten moeten uitvoeren, wanneer de leerlingen de opdrachten moeten uitvoeren, de volgorde van de opdrachten en de aanpak. Het maken van huiswerk in het laatste deel van de les is een vorm van zelf werken
  2. Zelfstandig werken; hierbij draait het om langere, enigszins ingewikkelde opdrachten. Het werken met studiewijzers is meestal een vorm van zelfstandig werken
  3. Zelfstandig leren; net als bij zelfstandig werken en zelf werken zijn de leerdoelen grotendeels bepaald door docent of de methode. Het grootste verschil is, dat taken relatief uitgebreid zijn. Bij zelfstandig leren bepalen de leerlingen een deel van de inhoud, waar en wanneer ze de opdrachten uitvoeren, de volgorde en de aanpak. De leerlingen doen op een zelfgekozen wijze wat er gevraagd wordt
  4. Zelfverantwoordelijk leren; hierbij bepalen de leerlingen zelf de leerdoelen voor een opdracht. Die leerdoelen moeten natuurlijk wel passen binnen de algemene doelen die door docent of de school gesteld zijn. Het gaat bij zelfverantwoordelijk leren veelal om omvangrijke taken. De leerlingen bepalen de inhoud, waar ze de opdrachten uitvoeren en wanneer, de volgorde en de aanpak. 

Meer weten? Zie Leerarrangementen