2.4.6.3 Leermenu

Een leermenu is het geheel van leerinhouden en leeractiviteiten die de docent aanreikt. In een restaurant spreekt men van de kaart en in termen van didactiek ook wel van het leerlandschap. Op basis van dit menu stelt de leerling zelf zijn of haar leerarrangement samen, de leerroute. Er is dus sprake van een eindresultaat dat door de docent wordt bepaald, maar door de leerling gekozen. Dit impliceert:

Meer weten? Zie Leerarrangementen