2.4.6.1 Routes

Roosteren is het ordenen van activiteiten in termen van tijd en plaats. Deze manier van organiseren past bij een visie die uitgaat van lesstof die door de methode werd bepaald, inclusief aan het einde van een serie lessen een toets. Er wordt gewerkt van les naar les met daartussendoor huiswerk. Een route gaat uit van een leerlandschap waarin men, met behulp van een studiewijzer, tijdens keuzewerktijd-uren (kwt) en huiswerk in principe zelfstandig aan een lessenserie werkt. Tussentijds vindt een enkele contactles plaats waarin zaken worden uitgelegd en waarin de leerling soms ook zelfstandig mag werken. De contactles vormt nog steeds de spil van de lesinhoud. In die les wordt door de docent veel uitgelegd. In de periode tot de volgende contactles verwerkt de leerling de lesinhoud. De keuze voor leerroutes heeft tot gevolg: 

Meer weten? Zie Leerarrangementen