2.4.5 Verb.curriculum

In het verborgen curriculum vindt men de cultuur. Een van de doelen van educatie is socialisatie door cultuuroverdracht.

Hoe doe ik dat? 

  1. U weet dat iedere beroepsgroep een eigen manier van denken ontwikkelt die als een soort bril fungeert, waarmee men naar vraagstukken kijkt en die richting geeft aan het zoeken naar de oplossing
  2. U beseft dat deze manier van kijken doorgaans impliciet is. Het is een vanzelfsprekende mnaier van doen waarbij hooguit in het begin wat concrete handreikingen worden gegeven: zo doen we dat hier
  3. U weet dat dit fenomeen bekent staat als het verborgen curriculum dat een groot aantal (deel)frames omvat. Frames benadrukken het geheel en ontsluiten de laag onder de oppervlakte en zijn daarmee een welkome aanvulling op denken in competenties
  4. U weet dat competentie gaat over het vermogen om een combinatie van kennis, vaardigheden en houding in een typerende beroepssituatie adequaat toe te passen. Frames maken duidelijk waar die combinatie om gaat, wat kennis, houding en vaardigheden verbindt en wat er onder dat vermogen ligt
  5. U weet dat zaak is dit alles - vooral voor beginners, maar juist ook bij problemen -zichtbaar te maken, het verborgen curriculum te onthullen.
Meer weten? Zie Nieuwe didactiek