2.4.1.1 Organisatie

Om leerlandschappen in te richten moet men voldoen aan hoge organisatorische eisen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U ondersteunt  informatie-uitwisseling in technische zin, u gebruikt een LeerManagementSysteem (LMS)
  2. U gebruikt een overkoepelend kader of frame om leer- en veranderactiviteiten methodisch toe te (laten) passen. U maakt gebruik van (meta)competenties
  3. U faciliteert gebruikers in het creëeren van hun eigen kennis; u bouwt een kennisplatform  
  4. U faciliteert gebruikers in het ontwerpen gezamenlijk vormgeven aan hun wensen en ideeen; u maakt gebruik van een ontwerptafel
  5. U biedt de deelnemers de mogelijkheid om te participeren in een community of practice
  6. U zorgt voor een mindset waarin positieve waarden worden benadrukt, een ja, tenzij-cultuur
  7. U zorgt voor kruisbestuiving tussen de deelgebieden, u werkt interactief.

Meer weten? Zie Vrij reizen