2.4.1 Vrij reizen

Nu connectiviteit en individualisering de maatschappelijke norm worden, ontstaat de wens om in het kader van professionele ontwikkeling vrij te kunnen reizen in leerlandschappen. Dat geldt uiteraard helemaal voor diegenen die nog niet weten waar ze heen willen of die onbekend gebied gaan betreden, zoals dat het geval is bij professionele ontwikkeling op lange(re) termijn. Auto-mobiliteit is het devies!

Hoe doe ik dat?

  1. U zorgt voor een passende organisatie
  2. U biedt een breed scala aan leerarrangementen
  3. U faciliteert studenten in het uitzetten van hun eigen leerroute(s)
  4. U biedt de diensten aan van een gids, onderwijsarchitect en/of makelaar (zie Makelaardij)
  5. U realiseert zich dat een reis of expeditie valt of staat met de uitrusting waarmee men op pad gaat d.w.z. dat zaken als vervoer, proviand, navigatie, bescherming en communicatiemiddelen goed geregeld moeten zijn d.w.z. toegesneden op de aard en omvang van de mogelijke leerroutes
  6. U realiseert zich dat opleidingsmakelaars ook opgeleid moeten worden; Teach the Teacher!  

Meer weten? Zie Nieuwe didactiek