2.5 Ahmas-model

Het Ahmas-model is de blauwdruk voor een kennisplatform om een eigen viruele universiteit te bouwen. Die functionaliteit wordt mogelijk gemaakt door gebruik te maken van een fractaalmodel, waarbij men modulaire en onderling uitwisselbare componenten gebruikt. Met die componenten kan men leerprogramma's ontwerpen die diverse functionaliteiten tegelijkertijd kunnen vervullen, waarbij iedere fractaal de volgende trias omvat: WAT is het, WAAROM moet ik dit weten/kunnen en HOE doe ik dat?

                                            

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert de metacompetenties of rollen die men als consultant kan vervullen als leidraad 
  2. U onderkent het fractal-karakter van professioneel handelen d.w.z. u weet dat u aan iedere praktijksituatie altijd drie dimensies kunt onderscheiden: inhoud, proces & vorm. Elk (deel)aspect op elk van deze drie dimensies kunt u op hun beurt wederom op dezelfde wijze opdelen in dezelfde drie dimensies 
  3. U weet dat u behalve zaken kunt opdelen en analyseren, diezelfde zaken ook kunt integreren en als betekenisvolle gehelen kunt behandelen.

Meer weten? Zie Modelleringswijze