3.1.2.1 VAL-inleiding

Met Virtual Action Learning kan men zelfstandig interactief en sociaal leren vormgeven.

                                 

Hoe doe ik dat? 

  1. U weet dat VAL streeft naar 'samenlerend produceren, gericht op competentie-ontwikkeling'
  2. U richt zich op kennisverwerving door het laten expliciteren van informatie in een formele omgeving. Daarop voortbouwend richt u zich op competentie-ontwikkeling door het op professionele wijze laten toepassen van kennis in een formele omgeving, zoals een school of werkomgeving. U zorgt voor validatie
  3. U beseft dat leren dan een proces van gedragsverandering is dat het gevolg is van een betekenisvolle interactie
  4. U realiseert zich dat de leerinteractie paatsvindt bij het samen produceren van leerproducten
  5. U zoekt inhoudelijke samenhang vooral in de leerproducten die een relatie hebben met aan (meta)competenties gekoppelde kennisobjecten
  6. U stimuleert diep leren dat wil zeggen dat de lerende zijn kennis kan expliciteren in een toepassing van een hoger abstractieniveau en/of voor een andere doelgroep
  7. U gaat ervan uit dat er sprake is van een (virtuele) leervraag die de basis vormt voor een of meer leercycli
  8. U zorgt voor samenhang tussen alle leeractiviteiten en prestaties door middel van een betekenisvolle dialoog.

Meer weten? Zie VAL