5.6 Onderst.onderwijs

Om de trias denken-leren-doen te ondersteunen kan men gebruik maken van specifieke vormen van onderwijs.

Hoe doe ik dat?

  1. U richt zich op het ontwikkelen van ‘generatieve onderwijspraktijken’ waarin het onderwijs verdergaat dan de inhoud, door de kern van epistemische praktijken van een kennisdomein te belichten en hoe die zich manifesteren in verschillende toepassingen
  2. U begint bij het ontwerpen van leerervaringen die lerenden nodig hebben met epistemische doelpraktijken te identificeren en onderwijspraktijken te bedenken die het ontwikkelen van inzichten bij lerenden katalyseren
  3. U focust op ‘kritisch leren denken’ en ‘ontwerpgericht leren denken’
  4. U beseft dat Design thinking een stap verder gaat dan het evaluatieve ‘kritische denken’ en het alleen maar vaststellen of iets wel of niet waar is of klopt
  5. U beseft dat kritisch én ontwerpgericht denken beide elementen zijn van kennis construeren, maar in het kennisconstruerend leren en denken weten lerenden ook 'waarom' een ontworpen inzicht, product, of oplossing beter kan zijn dan een bestaand(e). 
  6. U gebruikt coaching en andere persoonsvormende didactische interventies ter ondersteuning van kennisconstructie in plaats van ‘scripting’ d.w.z. het extern sturen en structureren volgens een vast plan.

Meer weten? Zie Ondersteuningswijze