3.1.7.2.3 Chronologie

Chronologie, het beloop in de tijd en de volgordelijkheid der activiteiten, is een belangrijke aspect bij het vormgeven aan leerprocesssen.

Hoe doe ik dat?

  1. U gaat er van uit dat de lerenden zich niet op dezelfde plaats hoeven te bevinden, maar  wel leeractiviteiten dezelfde leeractiviteiten op hetzelfde moment uitvoeren, vaak begeleid door een moderator. Voorbeelden zijn realtime chat en video of audio conferencing. U werkt synchroon
  2. U gaat uit van een proces dat zowel in plaats als tijd onafhankelijk is, u werkt asynchroon.

Meer weten? Zie E-learning