3.1.7.2.2 Aanpassingen

E-learning is gebaseerd op het concept van het individueel verwerven van kennis, waarna die kennis vervolgens online kan worden gedeeld en getoetst. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U beseft dat EL vooral aansluit bij informeel leren
  2. U ondersteunt medewerkers om databases te raadplegen, elkaar intercollegiaal te consulteren of om te reflecteren op hun werk en van elkaars ervaringen te leren. U faciliteert een kennisplatform
  3. U maakt gebruik van the wisdom of the crowd.

Meer weten? Zie E-learning