3.1.7.3 Best Practices

Best Practice verwijst naar het streven om, stapje voor stapje in een continu proces, te verbeteren.

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van nauwkeurige analyses
  2. U werkt aan de hand van verschillende theorieën of leermodellen
  3. U kent concepten als Kai-Zen en Lean.

Meer weten? Zie Kenniscreatie