2.1.03.1 Voorbeelden

Leerdoel communicatie: men faciliteert op een effectieve wijze de patiënt-hulverlenerrelatie en de communicatie voor, tijdens en na de het directe patiënten contact.

Eindtermen:

Leerdoel samenwerking: men werkt effectief samen binnen een multidisciplinair team ten behoeve van optimale patiëntenzorg.

Eindtermen

 Meer weten? Zie Eindtermen