1.1.4 Peda. opdracht

De pedagogische opdracht in strikte zin is hier niet van toepassing; hier staat het versterken van zelfwerkzaamheid centraal. Zelfwerkzaamheid verwijst hier naar het principe dat men zoveel mogelijk optreedt als leerling, docent en organisator van het eigen onderwijsproces. 

Hoe doe ik dat?

  1. U doet uw kennis op als bijproduct van andere activiteiten. U leert informeel
  2. U bent wel doelgericht bezig, maar niet echt gestructureerd. U leert non-formeel 
  3. U gaat systematisch en gestructureerd te werk. U leert formeel
  4. U maakt er echt werk van en kiest voor academisering
  5. U sluit aan bij wat al bekend is, u leert elaboratief
  6. U traint, u oefent
  7. U leert probleemgestuurd
  8. U professionaliseert op hoog niveau en wordt docent.

Meer weten? Zie Hogere doelen