3.1.5.15 Combineren

Combimeren verwijst naar het 'generatieve principe' dat een geheel meer kan zijn dan de som van de onderdelen. Dit principe werkt het best bij kennisgebieden die wezenlijk anders zijn maar tegelijkertijd nauw met elkaar samenhangen. Communicatie is iets anders als organiseren, maar communicatie moet men wel organiseren. Organiseren op haar beurt krijgt vorm in communicatie etc. 

               

Hoe doe ik dat? 

  1. U beseft dat er opnieuw sprake is van fractaalwerking en schakelt over van schilderen naar beeldhouwen

Meer weten? Zie Personal academies