3.17.5 Crea-docenten

De rol van de docenten ligt in het ontwikkelen en creatief aandragen van denk-tools voor het construeren van kennis en in de begeleiding van het proces om te komen van een naïef-egocentrische, appearance-oriented benadering van de materie naar een essentiegeoriënteerde of wetenschappelijke benadering van denken (Davy- dov, 2008; Gal’perin, 1969; Haenen, 2001).

Hoe doe ik dat? 

  1. U gebruikt denk-tools die betrekking hebben op de probleemanalyse waarin studenten op basis van eigen ideeën en ervaringen relevante eigenschappen van de situatie discrimineren en identificeren, en patronen, specifieke en generieke principes ontdekken door verschillende praktijken en perspectieven met elkaar te vergelijken. Zo zijn observeren en analyseren bijv. belangrijke gereedschappen.
  2. U gebruikt denk-tools om de ‘ontwerpmodus’ (Bereiter & Scardamalia, 2003; Scardamalia & Bereiter, 2008) te ondersteunen waarin studenten bezig zijn patronen, specifieke en generieke principes te ontdekken en het nut, de veelbelovendheid, verklarende kracht en de verbeterbaarheid van ideeën en theorieën onderzoeken
  3. U ontwikkelt denk-tools om het structureren en analyseren van theorieën, objecten, fenomenen en gebeurtenis- sen te ondersteunen die gerelateerd zijn aan uitdagingen, authentieke problemen en vraag- stukken uit de praktijk dan wel de samenleving. Het gaat uiteraard ook om tools die helpen te bepalen waarom bepaalde ideeën of oplossin- gen beter zijn dan de oorspronkelijke ideeën of alternatieven.

Meer weten? Zie Kenniscreatie