2.1.1.4 Doen (arts)

Handelen verwijst naar de acties die men uitvoert, doorgaans vanuit een bepaalde rol of positie, zoals hier bijvoorbeeld een arts die educatie gebruikt om medische doelen te bereiken.

                                                    

Hoe doe ik dat?

  1. U bevordert de deskundigheid van studenten, collega's, patienten en alle andere betrokkenen bij de gezondheidszorg
  2. U geeft het vak door aan volgende generaties
  3. U helpt anderen hun leerwensen en ontwikkelrichting vast te stellen
  4. U geeft opbouwende feedback
  5. U past principes van kennisverwerving toe.

Meer weten? Zie Kennisuitwisseling