3.1.6.4 Intro.gesprek

Het introductiegesprek is de gelegenheid bij uitstek om concrete afspraken te maken over de wederzijdse verwachtingen voor wat betreft de opleidingsactiviteiten in de komende fase, in relatie tot de leerdoelen van de opleideling.

Hoe doe ik dat?

  1. U zorgt voor een goede voorbereiding
  2. U stelt een korte agenda op
  3. U spreekt samen af welke onderdelen van het (landelijke of lokale) opleidingsplan aan bod komen en de ontwikkeling van de opleideling getoetst gaan worden
  4. U gaat na wat sterke en zwakke punten in eerdere fasen waren en waaraan eventueel extra aandacht moet worden besteed
  5. U stelt de leerdoelen zo SMART mogelijk vast
  6. U benoemt ook andere, relevante competenties
  7. U maakt afspraken over:

 Meer weten? Zie Opleiden