3.1.6.9 Eigen positie

Maatschappelijke veranderingen vragen niet alleen om het opleiden van reflective (proto)professionals, maar hebben ook gevolgen voor de betrokken onderwijs- of opleidingsorganisaties. Om het gesignaleerde fragmentatieprobleem te ondervangen, bestaat de neiging te kiezen voor een brede basis met een sterke samenhang tussen praktiseren, onderzoeken en het creëren van nieuwe generaties medewerkers (onderwijs & opleiding). Gezien de complexiteit van de drie basisdomeinen is daarvoor co-creatie noodzakelijk, terwijl het hoge tempo van veranderingen steeds meer om translationeel en actie-onderzoek vraagt. Tegelijkertijd is er echter de noodzaak om zich in de almaar uitdijende dorpsgemeenschap zichtbaar te maken (profileren), om diensten of producten te blijven verbeteren (innoveren) en deze voor een steeds grotere groep beschikbaar te maken (ondernemen). 

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat leren niet in een vacuüm plaatsvindt, maar in belangrijke mate een sociale activiteit is. De sociale omgeving, i.c. de organisatie waarin men werkt, vervult daarmee een dubbelrol. De organisatie treedt niet alleen op als facilitator of organisator van onderwijs, maar neemt zelf actief deel aan het leerproces
  2. U bouwt een ‘lerende organisatie’ d.w.z. u stemt de leerprocessen van individuen en de organisatie(s) op elkaar af m.b.v. een leerlandschap.

 Meer weten? Zie Opleiden