3.1.6.1 Matching

Matching is het zodanig aanpassen en afstemmen van taken en rollen dat de resultaten steeds optimaal zijn. Waar eerstejaars vaak behoefte heeft aan taakgerichte sturing, leidt dat bij ouderejaars tot irritatie etc. Een opleider maakt opleidelingen niet alleen bewust van hun gebrek aan kennis en kunde, maar ook van hun eigen referentiekader, hun verborgen aannamen en mentale modellen en helpt om die te veranderen.

Hoe doe ik dat?

  1. U houdt rekening met iemands persoonlijke ontwikkeling, de taakvolwassenheid
  2. U bent flexibel qua opleidersstijl
  3. U houdt rekening met zaken als ontwikkelniveau (junior, senior), de aard van het werk (inhoudelijk, management) en samenwerkingsverband (team, VOF, maatschap).

Meer weten? Zie Opleiden