3.1.6.2 Teamwerk

Leren vindt het best en gemakkelijkst plaats in een groep en veel professionals werken dagelijks in teamverband (community of practice). Het is dus van strategisch belang om in dit opzicht teamwerk te creeren.

Hoe doe ik dat?

  1. U weet uit wat voor soort mensen uw team is opgebouwd. U denkt in termen van karakters
  2. U zorgt voor (extra) fasering
  3. U beseft dat het opleiden van teams op dezelfde didactische principes rust als één-op-één-opleiden: het draait altijd om 'laten leren'
  4. U onderkent dat er bij teams sprake is van een extra opgave, namelijk het stimuleren van de samenwerking
  5. U bent een beetje de tegenhanger van het team: gaat het goed, dan tempert u de stemmming, gaat het minder dan krikt u de zaak op.

Meer weten? Zie Opleiden