3.1.6.6 Ontwikkeling

Ontwikkelingsgericht opleiden stelt niet zozeer een specifiek probleem centraal als wel de gehele ontplooiing van de opleideling.

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt GROW
  2. U motiveert de opleideling om te praten over zijn eigen functioneren of dat van de organisatie. Zo wordt het zijn eigen ‘project’ dat hij zelf aanstuurt.
  3. U gaat op zoek naar (basale) overtuigingen en waarden: welke kenmerken van de persoonlijkheid of organisatie werken belemmerend of ondersteunend voor de beoogde leerdoelen of veranderingen?
  4. U exploreert de vraag om opleiding: wat is de aanleiding, is er een hulpvraag, is er behoefte aan een klankbord etc. Daarbij kan het nodig zijn om een bepaald onderwerp te problematiseren.
  5. U thematiseert: wat is de rode draad in het functioneren van de opeideling of diens organisatie?

Meer weten? Zie Opleiden