3.1.6.3 Intake-gesprek

Een intake heeft als doel zicht te krijgen op het probleem waarvoor iemand opleiding als oplossing beschouwt. Veel mensen hebben tijd nodig om eerst even de kat uit de boom te kijken alvorens hun werkelijke motieven te tonen. Het is zaak om een balans te vinden tussen observeren en interventieren.

Hoe doe ik dat?

  1. U exploreert het ontwikkelingsgebied door vragen te stellen en informatie te ordenen
  2. U bakent grenzen van het wenselijke en haalbare af door ook even verder te kijken dan het opleidingstraject alleen
  3. U biedt ruimte voor ambivalentie; hulp vragen is voor veel mensen een teken van zwakte. Bovendien spelen vaak emotionele factoren een rol en is er sprake van demotivatie
  4. U neemt tijd en ruimte om de een en ander rustig in kaart te brengen
  5. U spreekt wederzijdse verwachtingen uit en komt bij voorkeur tot overeenstemming over de aanpak
  6. U heeft de verantwoordelijkheid voor het duidelijk maken van het door u gehanteerde opleidingskader. Welke rol neemt u aan: taakgericht sturend of mensgericht ondersteunend? Gaat u zich opstellen als expert, adviseur, 'buitenstander'
  7. U tast af of de opleideling op dezelfde golflengte en hetzelfde niveau zit als u
  8. U stelt een eventuele discrepantie in match of verwachtingen zelf aan de orde
  9. U volgt met alles in principe de lijnen van het begeleidingsproces.

Meer weten? Zie Opleiden