3.1.6.6.1 GROW

Grow is een benadering uit de coachingswereld die zich kenmerkt door een sterke gerichtheid op ontwikkeling en ontplooiing als professional.

Hoe doe ik dat?

Meer weten? Zie Ontwikkeling