2.2 Modellen

Een model is een schematische voorstelling van de werkelijkheid. Men gebruikt dit soort afbeeldingen of visualisaties vooral om ingewikkelde zaken overzichtelijk en daarmee inzichtelijk te maken. Modellen vormen ook de brug tussen theorie en praktijk.  

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van het algemene onderwijsmodel van Leon van Gelder
  2. U hanteert het model van Virtual Action Learning (VAL)
  3. U werkt met leerlandschaps-arrangementen
  4. U bouwt aan een lerende organisatie met behulp van het SECI-model
  5. U gebruikt voor complexe vaardigheden het 4 componenten Instructional Design-model (4C/ID)
  6. U werkt met het Ahmas-fractaalmodel en bouwt uw eigen personal academy.

Meer weten? Zie Ordenen