1. Actie- en stappenplannen

Een stappenplan is een gefaseerde schematische voorstelling van een aantal opeenvolgende activiteiten. Dit soort stappen- of actieplannen staan hier in het teken van het oplossen van educatievraagstukken.

                                     

Hoe doe ik dat?

  1. U brengt de zaken in kaart met het Algemeen pragmatisch stappenplan (Zie ELO-Methodiek: Algemeen Pragmatisch Model).

Meer weten? Zie Inleiding Methode