1.2 Context

Onder de context verstaat men het grotere, betekenisgevende geheel dat men gebruikt om educatie vorm te geven, zoals de maatschappij of meer specifiek de kennisecomonie. 

                                                   

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in de kenniseconomie
  2. U formuleert hoe uw specifieke context zich verhoudt tot uw eigen kernwaarden.

Meer weten? Zie Uitgangspunten