1.2 Context

Onder de context verstaat men het grotere, betekenisgevende geheel dat men gebruikt om educatie vorm te geven, zoals de maatschappij of de kennisecomonie. 

                                                   

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt contextuele kennis
  2. U gebruikt een de context passende educatiestijl
  3. U gebruikt de context in relatie tot uw persoonlijke waarden.

Meer weten? Zie Uitgangspunten