1.6 Succescriteria

Succescriteria zijn maatstaven die men hanteert om kwaliteiten te beoordelen die van doorslaggevend belang zijn. Deze criteria hangen nauw samen met het doel dat men nastreeft en het kader waarbinnen men educatie vormgeeft.

                                   

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt bij waarheidsvragen inzake educatie het ware 
  2. U gebruikt bij waarderingsvragen het rechtvaardige
  3. U gebruikt bij ethische vragen het juiste
  4. U gebruikt bij esthetische vragen het schone
  5. U gebruikt bij vitaliteitsvragen het energieke
  6. U gebruikt bij praktijkvragen het educatief werkzame.

Meer weten? Zie Uitgangspunten

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Succescriteria