1.6 Succescriteria

Succescriteria zijn maatstaven die men hanteert om kwaliteiten te beoordelen die van doorslaggevend belang zijn. Per educatief vraagstuk gelden andere criteria die men onderling ook weer kan combineren.

                                   

Hoe doe ik dat? 

  1. U weet dat het bij waarheidsvragen inzake educatie vooral draait om het ware 
  2. U weet dat het bij waarderingsvragen vooral draait om het rechtvaardige
  3. U weet dat het bij ethische vragen vooral draait om het juiste
  4. U zoekt bij esthetische vragen vooral naar het schone
  5. U zoekt bij vitaliteitsvragen vooral naar het energieke
  6. U zoekt bij onoplosbare en praktijkvragen vooral naar het educatief werkzame.

 Meer weten? Zie Uitgangspunten