1.5 Positie

Een positie is een plaats die iets of iemand inneemt in relatie tot iets of iemand anders binnen een groter geheel. 

                                     

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat er bij educatie altijd sprake is van iets of iemand (docent) die kennis overbrengt aan iemand anders (student of leerling). Beiden treden op als subject
  2. U weet dat educatie tussen docent en student medieert 
  3. U weet dat er bij educatie altijd sprake is van leerstof, het object.

Meer weten? Zie Uitgangspunten