4.4. Probleemsturing

Een handige manier om mensen te motiveren tot leren, is starten met een concrete probleemsituatie en die vervolgens gestructureerd uit te (laten) werken. Dit wordt hieronder toegelkicht m.b.v. de colofon waarin de functionaliteiten van dit Ahmas-platform zijn samengevat.

Hoe doe ik dat?

 1. U gaat uit van uw eigen persoonlijke leerplan
 2. U biedt vervolgens een entreetoets aan, waarmee u:
  a)  de student motiveert tot leren;
  b)  het beginniveau van de student vaststelt;
 3. U vervolgt met een levendige praktijksituatie (casus), die
      relevantie en belang van het onderwerp duidelijk maakt
     en inzicht geeft in de wijze waarop men de gewenste
     competenties kan verwerven
 4. U gaat over op inhoudelijke informatie m.b.v. de webteksten en de mogelijkheid te oefenen m.b.v. de bijbehorende VETO's (Videodemo, Essayvraag, Toets& Evaluatie)
 5. U combineert het VETO-principe met uitwisseling via communities om met vakgenoten te reflecteren en communiceren over bepaalde onderwerpen
 6. U maakt een eindtoets, waarmee u: 
  a) eindniveau van de student vaststellt;
  b) progressie meet t.o.v. entreetoets;
  c) prestaties met (eind)certificaat beloont;
 7. U gebruikt de mogelijkheid om zelf een ELO te maken om:
  a) als student de docentrol te vervullen;
  b) het ELO-concept te gebruiken als persoonlijk portfolio
      of professioneel platform. 
 8. U sluit af met de vraag om feedback van de student.

Meer weten? Zie Didactische technieken