3.3.1 Probleemsturing

Probleemsturing verwijst naar het uitgaan van een concrete probleemsituatie om die vervolgens gestructureerd didactisch uit te (laten) werken. 

Hoe doe ik dat?

 1. U gaat uit van uw eigen persoonlijke leerplan
 2. U biedt vervolgens een entreetoets aan, waarmee u:
  a)  de student motiveert tot leren;
  b)  het beginniveau van de student vaststelt;
 3. U vervolgt met een levendige praktijksituatie (casus), die
      relevantie en belang van het onderwerp duidelijk maakt
     en inzicht geeft in de wijze waarop men de gewenste
     competenties kan verwerven
 4. U gaat over op inhoudelijke informatie
 5. U combineert diverse werkvormen met uitwisseling via communities om met vakgenoten te reflecteren
 6. U maakt een eindtoets, waarmee u: 
  a) eindniveau van de student vaststellt;
  b) progressie meet t.o.v. entreetoets;
  c) prestaties met (eind)certificaat beloont;
 7. U gebruikt de mogelijkheid om zelf een ELO te maken om:
  a) als student de docentrol te vervullen;
  b) het ELO-concept te gebruiken als persoonlijk portfolio
      of professioneel platform. 
 8. U sluit af met de vraag om feedback van de student.

Meer weten? Zie Didactische technieken