2.1.1.3 Stijlen

Een educatieve stijl is een herkenbare en consistente wijze om educatie op de context en het beoogde doel af te stemmen, doorgaans in termen van directiviteit. Directiviteit betreft de mate van sturing die men aanbrengt. Traditioneel lag het accent vooral op sturing door docenten en opleiders; vandaag de dag is voooral sprake van zelfsturing. 

               

Hoe doe ik dat?

  1. U gaat er van uit dat leren vooral het laten ontstaan van kennis is. U hanteert een ‘growth mindset’ (Dweck)
  2. U realiseert zich dat u als professional in staat bent uw omgeving, maar ook uzelf  te beinvloeden. Dit impliceert zelfregulering en zelfsturing
  3. U maakt een onderscheid tussen de mindset van creatieve en routine-professionals
  4. U beseft dat dit soort mindsets vooral bestaan uit ‘tacit knowledge’ die u alleen kunt expliciteren via reflectie. 

Meer weten? Zie Kennisuitwisseling