2.1.5 Kaders

Een kader is het samenhangend geheel van begrippen dat aangeeft hoe men (hier) educatie moet zien en hoe het ene begrip wordt afgebakend van het andere. Hier staat een ontwikkelings- of groeikader centraal dat handvatten biedt voor het bevorderen van educatie en inzicht geeft in de relevante kwaliteitscriteria. Daarnaast kan men nog tal van andere kaders gebruiken. 

                                                     

Hoe doe ik dat? 

  1. U hanteert een functioneel kader
  2. U hanteert een sociaal kader 
  3. U hanteert een politiek kader
  4. U hanteert een symbolisch kader
  5. U hanteert een organisch-vitaliteitskader
  6. U hanteert een pragmatisch kader
  7. U hanteert andere kaders, afhankelijk van het betreffende krachtenveld
  8. U hanteert op metaniveau een contextueel-adaptief kader.

Meer weten? Zie Begrippen

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Kaders