2.1.1.4 Cogn.verwerking

Nieuwe informatie en kennis moeten cognitief worden verwerkt. Dat gaat het makkelijkst als het nieuwe aansluit bij het bestaande. 

                          

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat u de belasting van het werkgeheugen zo klein mogelijk moet houden
  2. U definieert leren als ‘het leggen van nieuwe verbanden in het brein’ (Talamini, 2009) en weet dat dit relatief veel energie kost
  3. U beseft dat verbanden niet alleen moeten worden gelegd, maar ook moeten worden gebruikt om te beklijven. U oefent
  4. U realiseert zich dat het achterliggende principe bij leren steeds hetzelfde is, maar dat er in de praktijk een groot verschil bestaat tussen het zich eigen maken van sociaal-culturele kennis (gaat vanzelf) en feitenkennis (kost moeite).

Meer weten? Zie Kennisuitwisseling