x.2.1.2.1 Niveaus

De term niveau verwijst naar naar de wijze waarop bepaalde kwaliteiten zich ten opzichte van elkaar verhouden. Binnen educatie kan men diverse niveaus onderscheiden.

Hoe doe ik dat? 

  1. U kiest op basis van moeilijkheidsgraad
  2. U kiest op basis van zelfstandigheid
  3. U kiest op basis van emotionele intensiteit 
  4. U kiest op basis van de mate waarin nieuwe leerstof aansluit bij bestaande kennis en/of routine.