2.2.6 Samenhang

In een leerarrangement doorlopen de leerlingen hun eigen leerprocessen binnen het door de docent gestelde leermenu. Dat vraagt om samenhang en afstemming tussen het geheel en de onderdelen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U biedt zo mogelijk kaders om de leerinhoud in te perken (relevant, urgent etc.), maar ook om de leerling voldoende structuur en uitdaging te bieden
  2. U monitort naast beoogde resultaat ook de keuzes die een leerling heeft, de vaste markeringsmomenten en de planning.

Meer weten? Zie Leerlandschapsmodel