2.2.4 Diversiteit

Als leerlingen zelf keuzes kunnen maken hoe ze zich de leerstof eigen willen maken, ontstaat er vanzelf een grote diversiteit aan leerroutes binnen de door de docent gestelde kaders. Dat vraagt om hulp bij navigatie. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U voorziet de leerling ook van andere informatiebronnen als artikelen, video of interviews 
  2. U zorgt er voor dat de verschillende leerroutes in een groep/klas deels op elkaar lijken, deels wezenlijk verschillend zijn
  3. U regelt dat alle leerlingen min of meer uitgaan van dezelfde basisstof met daarnaast de nodige keuzestof
  4. U verzekert dat de overkoepelende eindtermen vereisen dat er ook met ten minste één keuzestof onderdeel moet worden gewerkt
  5. U zorgt er voor dat in elk leerarrangement tenminste één open contextrijke opdracht opgenomen moet zijn, omdat een dergelijke opdracht de leerling uitdaagt tot zelfstandig leren 
  6. U dubbelcheckt of het resultaat, dat van de leerlingen verwacht wordt, voor hen volstrekt duidelijk is en dat ze zich met het eindresultaat kunnen verenigen. 

 Meer weten? Zie Leerlandschapsmodel