2.2.3 Leermenu

Een leermenu is het geheel van leerinhouden en leeractiviteiten die de docent aanreikt.

Hoe doe ik dat?

  1. creëert een breed aanbod (de kaart) aan samenhangende  leerinhouden en leeractiviteiten en stelt daarbij tevens het beoogde resultaat vast
  2. U laat de leerlingen binnen bepaalde kaders (de kaart) keuzes maken uit de verschillende opties om zo hun eigen leerroute te maken
  3. U zorgt ervoor dat u en uw leerlingen beiden verantwoordelijkheid dragen voor het leerproces als geheel
  4. U bepaalt naast de opties ook welke vaste markeringspunten er zijn. U geeft aan wat wanneer klaar moet zijn, wanneer er klassikale instructie, uitleg of onderlinge uitwisseling is
  5. U maakt met behulp van deze vaste markeringspunten contacttijd, keuzewerktijd en  huiswerk tot een logisch geheel
  6. U roostert niet, maar zorgt wel voor een bepaald ritme in leerdoelen, leerinhouden en toetsen
  7. U zorgt er voor dat het leerarrangement integreert wat er in lestijd, keuzewerktijd, studiehuis, thuis of elders door leraar en leerling moet worden gedaan
  8. U bewaakt de rolverdeling, maar ondersteunt bijtijds want u doet een beroep het (zelf)organiserend vermogen van leerlingenen
  9. U controleert of leerlingen problemen weten te overwinnen, in hun groep functioneren, zo nodig om hulp kunnen vragen en om kunnen gaan met kritiek.

Meer weten? Zie Leerlandschapsmodel