2.2.1 Routes

Een route gaat uit van een leerlandschap waarin men, al of niet met behulp van een studiewijzer en/of studiecoordinator, tijdens keuzewerktijd-uren en huiswerk in principe zelfstandig aan een lessenserie werkt.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U draagt lesmateriaal en creëert daarmee een leerlandschap
  2. U zorgt voor tussentijds contact waarin zaken worden uitgelegd en waarin de leerling soms ook zelfstandig mag werken. Deze contactles vormt nog steeds de spil van de lesinhoud
  3. U zorgt er voor dat In de periode tot de volgende contactles de leerling de lesinhoud verwerkt
  4. U doseert het (vele extra) huiswerk
  5. U bent nabij om desgewenst vakinhoudelijk te helpen
  6. U laat de lerende in dezen het initatief
  7. U focust op correctiewerk en andere vormen van feedback
  8. U voorkomt saaiheid en apathie.

Meer weten? Zie Leerlandschapsmodel