5.2 Moderne LM

Onder moderne leermiddelen verstaat men doorgaans zaken als de PC, een tablet en interactieve leermodules. 

Meer weten? Zie Leermiddelen