5.1 Klassieke LM

Onder klassieke leermiddelen verstaat men hulpmiddelen als boeken, schriften en pennen. Ook gebouwen en inventarissen valllen in principe hieronder, maar worden zelden zo beschouwd.  

Meer weten? Zie Ondersteuningswijze