2.5 Maatsch. opdracht

De maatschappelijke opdracht van educatie is te zorgen voor een slimme, vaardige en creatieve bevolking. In het kader van dit patform draait het daarbij vooral om de beroepsbevolking, de wereld van de professionals.