3.2.1 Onderwijs inrichten

Voor het inrichten of geschikt maken van onderwijs gebruikt men doorgaans het onderstaande model (zie ook A. van Gelder).

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat onderwijs zich altijd in een specifieke omgeving afspeelt, de onderwijscontext
  2. U weet dat onderwijs altijd betrekking heeft op doelen en doelgroepen
  3. U formuleert eindtermen
  4. U creëert een onderwijs-aanbod
  5. U bepaalt eerst de leerstof
  6. U kiest vervolgens bijpassende didactische werkvormen
  7. U betrekt de docenten
  8. U organiseert
  9. U toetst
  10. U evalueert

Meer weten? Zie Onderwijzen