2.2 Socialiseren

Socialiseren is het proces waarbij een indiviu zich in de omgang met anderen een cultuur eigen maakt, hier vooral de waarden en normen in een beroepsgroep.