4.1.4 Sociale interactie

Leren in een organisatorisch kader vereist sociale interactie, doosgaans in de vorm van actieve en collectieve exploratie en het doorgronden van de diepere essenties van zaken. Daarbij maken lerenden zich krachtige conceptuele vaardigheden eigen om kritisch, onafhankelijk en toch collectief te denken, perspectieven te ontwikkelen, en inzichten en ideeën te ontwikkelen die bijdragen aan het ontwerpen van ecologisch verantwoorde oplossingen. Het is zaak om lerenden te helpen hun analytische, historische, linguïstische en sociale denken, en hun epistemische vaardigheid te ontwikkelen, en wel op zo’n manier dat niet alleen zij er wijzer van worden, maar ook hun omgeving.

Hoe doe ik dat?

  1. U gaat uit van een lerende organisatie en maakt gebruik van het SECI-model
  2. U gaat uit van het kennis construeren in interactie-model (zie Kenniscreatie)
  3. U maakt gebruik van sociale media
  4. U zorgt voor sociale begeleiding (zie Persoonsvorming).

Meer weten? Zie Org-educ. principes

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Interactietheorie