3.2.3 Struct.vaardigh.

Structurerende vaardigheden zijn bij uitstek het middel om ingewikkelde leerstof overdraagbaar aan te bieden.  

Hoe doe ik dat?

  1. U zorgt voor een motiverende en ordentelijke inleiding, een introductie
  2. U bouwt het middendeel, uw feitelijke boodschap qua kennisoverdracht, op m.b.v. een aantal kernen
  3. U zorgt binnen iedere kern opnieuw voor een heldere opbouw, u paragrafeert 
  4. U besluit met een samenvatting van het voorafgaande en loopt de implicaties daarvan nog eens kort na. U rondt af
  5. U zorgt voor een logische opbouw.

Meer weten? Zie Onderwijsvaardigheden