3.2.1 Doc.vaardigh.

Docerende vaardigheden zijn bij uitstek het middel om kennis overdraagbaar aan te bieden, doorgaans in de vorm van een of meer lessen. Een les is een onderwijsmoment, een (korte) periode waarin onderricht plaatsvindt en waarbij men verschillende werkvormen kan gebruiken.

Hoe doe ik dat?

  1. U richt zich op een specifieke doelgroep i.c. studenten. U geeft college

Meer weten? Zie Onderwijsvaardigheden