3.2.4.1 Onderwijslijnen

Onderwijslijnen zijn ketens van soortgelijke leeractiviteiten die samen het uiteindelijke programma vormen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U kiest in geval van cursorisch onderwijs voor de conceptuele lijn
  2. U kiest in geval van vaardigheidsonderwijs voor de trainingslijn
  3. U gebruikt om praktijkervaring op te doen de stagelijn
  4. U smeedt diverse activiteiten tot een geheel met behulp van de integrale lijn
  5. U gebruikt studie-loopbaanbegeleiding om het gehele proces in goede banen te leiden. U hanteert de regielijn.

Meer weten? Zie Onderwijsstrategieen