3.1.4.5 Bildung

Bildung duidt op persoonlijke vorming, morele ontwikkeling en inlevingsvermogen, ook in andere culturen en andere tijden en is primair een zelfgezochte mentaliteitsverandering. 

 

Hoe doe ik dat?

  1. U bent nieuwsgierig en heeft lef
  2. U staat open voor andere werelden
  3. U wilt intellectueel en cultureel worden gevoed
  4. U combineert een helikopterview met inlevingsvermogen
  5. U leest de klassieken en relateert de thematiek aan onze huidige vraagstukken
  6. U organiseert games, maar prefereert play. 

Meer weten? Zie Persoonsgericht