2.3.5 Bildung

Bildung duidt op persoonlijke vorming, morele ontwikkeling en inlevingsvermogen, ook in andere culturen en andere tijden. Bildung is een antwoord op de neiging van de mens om vreemde elementen uit de weg te gaan en dat is belangrijk in een tijd waarin diversiteit hoogtij viert. Bildung is primair een zelfgezochte mentaliteitsverandering.

 

Hoe doe ik dat?

  1. U bent nieuwsgierig en heeft lef
  2. U staat open voor andere werelden
  3. U wilt intellectueel en cultureel worden gevoed
  4. U combineert een helikopterview met inlevingsvermogen
  5. U leest de klassieken en relateert de thematiek aan onze huidige vraagstukken
  6. U organiseert games, maar prefereert play. 

Meer weten? Zie Persoonsvorming